Mực khô Cát Bà

Mực khô chính hiệu Cát Bà, Thơm ngon, dày mình, ngọt thịt
- loại từ 14 đến 16 con/kg - thích hợp cho, biếu, tăng
- Loại trên 20 con/kg - Thích hợp dùng trong gia đình

Không có sản phẩm trong danh mục này.